Felhasználási Feltételek

1. Feltételek
Az iskolába való belépéssel Ön beleegyezik abba, hogy kötelezi magát a jelen Felhasználási Feltételek, az összes alkalmazandó törvény és szabályozás betartására, és elfogadja, hogy felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. Ha a feltételek valamelyikével nem ért egyet, akkor tilos a weboldal használata. Az iskola által kínált tartalmakat a vonatkozó szerzői- és védjegyjog védi.

2. Használati engedély
Az iskola webhelyéről letölthető anyagok egy példányának csakis személyes, nem pedig kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából történő ideiglenes letöltése engedélyezett. Ez egy licenc megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen licenc alapján tilos:
Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha megsérti ezeket a korlátozásokat, a Társaság pedig azt bármikor felmondhatja. Az anyagok megtekintésének befejeztekor, vagy a licenc megszűnésekor az elektronikus vagy nyomtatott formában birtokában lévő letöltött anyagokat köteles megsemmisíteni.

3. Felelősségkizárás
Az iskola honlapján szereplő anyagokat „ahogy vannak” állapotban bocsátjuk rendelkezésre. Az iskola nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezáltal elutasítja és megtagadja az összes többi garanciát, ideértve korlátozás nélkül a hallgatólagos garanciákat, a forgalmazhatóság feltételeit, az adott célra való alkalmasságot, a szellemi tulajdon tiszteletben tartását, vagy egyéb jogok megsértését. Továbbá az iskola nem garantálja vagy képviseli azon anyagok pontosságát, várható eredményeit vagy felhasználásának megbízhatóságát, melyek weboldalán találhatóak, egyéb módon hozzá köthetőek, vagy a weboldalára hivatkozó más weboldalakon találhatóak.

4. Korlátozások
Az iskola semmilyen esetben nem felelős bármilyen kárért (ideértve korlátozás nélkül az adatok vagy profit elvesztéséből, vagy a tevékenység megszakításából eredő károkat), amely az iskola weboldalán szereplő anyagok használatából, vagy az arra való képesség hiányából fakad, még akkor sem, ha az iskola szóbeli vagy írásbeli értesítést kapott az ilyen kár felmerülésének lehetőségéről. Mivel egyes jogrendszerek nem engedélyezik a hallgatólagos jótállások korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség korlátozását, elképzelhető, hogy ezen megkötések nem vonatkoznak Önre.

5. Felülvizsgálat és hibajegyzék
Az iskola webhelyén megjelenő anyagok műszaki, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Az Iskola nem garantálja, hogy a webhelyén található bármely anyag pontos, teljes vagy érvényes. Az iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Az iskola nem vállal azonban kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Hivatkozások
Az iskola nem vizsgálta meg az összes hivatkozott weboldalt, és nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért. Egy hivatkozás beillesztése nem jelenti a weboldal iskolánk általi jóváhagyását. Bármely ilyen hivatkozott weboldal használata a felhasználó saját felelőssége.

7. A weboldal Felhasználási Feltételeinek módosítása
Az iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja weboldalának jelen Felhasználási Feltételeit. A weboldal használatával Ön kötelezi magát a Felhasználási Feltételek aktuális verziójának elfogadására.

8. Irányadó jog
Az iskola weboldalával kapcsolatos bármilyen követelési igénnyel kapcsolatban az iskola tulajdonosának székhelye szerinti joghatóság jár el, a kollíziós rendelkezésekre való tekintet nélkül.

9. Céginformáció

KAPOS BRÓKER Kft.
1064 Budapest, Szondi utca 51. A. lház. 4. em. 16.
ADÓSZÁM:
11236513-2-42
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
01 09 376000

10. Mentorálás

Az ASZF elfogadásával, a The Bright Academy weboldalán történő vásárlással, és a The Bright Academy bármilyen mentorálást, konzultációt ajánló kampányán történő részvétel esetén, a vásárló beleegyezik, hogy a a mentorával, konzultációs időpontot maga egyeztet. A The Bright Academy weboldal üzemeltetője és a Kapos Bróker Kft. nem vállal felelősséget az időpontok egyeztetéséért és lebonyolításáért. Az időpontok online vagy offline történő kivitelezése a vásárló felelőssége és feladata. Amennyiben az online vagy offline találkozó valamilyen okból meghiúsul a The Bright Academy weboldal üzemeltetője és a Kapos Bróker Kft. nem vállal felelősséget.
A váráslást követően, a vásárlót terheli minden a konzultációval járó szervezés és a kivitelezés. Ha a konzultáció a vásárló hibájából meghiúsul, (rossz internet kapcsolat, a vásárló nem jelenik meg pontosan a megbeszélt időpontban, vagy lemondja az időpontot, bármilyen a mentoron kívül álló okból kifolyólag) sem a mentor, a The Bright Academy weboldal üzemeltetője és a Kapos Bróker Kft. nem vállal felelősséget, új időpont egyeztetésére a második alkalom kifizetésével lesz lehetőség. Amennyiben a konzultáció a mentor hibájából hiúsul meg, úgy a továbbiakat a vásárló és a mentor közösen lekommunikálja, a The Bright Academy weboldal üzemeltetője és a Kapos Bróker Kft. nem vállal felelősséget, teendője nincs.

11. DocuSign

Felek írásbeli jognyilatkozatnak ismerik el a dokumentumok DocuSign alkalmazáson keresztül történő aláírását. Felek elfogadják, hogy a DocuSign alkalmazásával aláírt nyilatkozatokat, szerződéseket érvényes és hatályos dokumentumnak ismernek el, azok aláírását hivatalos aláírásnak tekintik, mely alapján Felek között létrejön a szerződéses jogviszony. A DocuSign alkalmazáson keresztül aláírt szerződések az iskola által későbbiekben is hozzáférhető módon rögzítésre kerülnek. Az iskola hiteles aláírásnak ismeri el továbbá a DocuSignt alkalmazással legalább azonos biztonsági szintű elektronikus aláírást is.